Algemene voorwaarden

Praktijk: Healing en groei, mens & dier

Behandelaar: Nicole Kramer, NLP practioner, Magnetiseur, Reiki Master, Hypnotherapeut Den Bosch

Cliënt: de persoon, die een hulpvraag heeft en die Nicole Kramer, Energetisch therapeut opdracht geeft tot behandeling.

Onder cliënt wordt tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

 

De behandelaar is aangesloten bij de de beroepsorganisatie CAT.

Collectieve Alternative Therapeuten. 

En bij de WKKGZ geschilleninstantie GAT.

Gescillen Alternative Therapeuten.

 

 

Ik val als therapeut onder Wkkgz-klachttrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternative Therapeuten (GAT),

GAT is een rijkserkende en volledig onafhankelijke Wkkgz-geschillencommissie.

Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://www.gatgeschillen.nl/geschillen-en-tuchtreglement/

 

Ik werk als therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode.

Voor meer informatie zie: https://www.gatgeschillen.nl/beroepscode/

 

Hieronder vindt je de link naar de behandelovereenkomst indien je bij mij een afspraak maakt ga je hiermee akkoord.

https://kwaliteitspraktijk.nl/ecd_files/forms/behandelovereenkomstkwaliteitspraktijk.nl.pdf